Política de Privacitat i Cookies

La present Política de Pricitat i Cookies (d’aquí en endavant, la ‘Política’) té com a objectiu regular els actes de tractament de dades personals que realitza Full Digital, S.L. a través del lloc web https://www.savetheproof.com/ (d’aquí en endavant, el ‘Lloc Web’), així com establir les condicions d’instal·lació de galetes al navegador de l’usuari que utilitzi el mateix (d’aquí en endavant, l’‘Usuari’)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ResponsableFull Digital S.L.
Finalitats
 • Realitzar un seguiment de la seva navegació al Lloc Web mitjançant la instal·lació de galetes al seu navegador.
 • Atendre les consultes que pugui remetre.
 • Gestionar la contractació i prestar-li els serveis sol·licitats en els casos que els sol·liciti.
 • Enviar-li comunicacions sobre els nostres productes o serveis mitjançant correu electrònic de Full Digital S.L. (si l’accepta expressament).
 • Enviar-li comunicacions promocionals a través de correu electrònic sobre productes o serveis de tercers (si l’accepta expressament).
Base jurídicaConsentiment de l’article 6.1.a) RGPD.
Mesures de seguretatAdequades en funció del context, l’abast i els fins de les dades personals tractades.
DretsPodeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a [email protected]
DestinatarisNo es cediran els drets a tercers llevat d’obligació legal.
GaletesSi l’Usuari ho accepta, el Lloc Web instal·larà galetes al seu navegador.

 

1. IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

El Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari és Full Digital, S.L., amb CIF B-67207845, societat mercantil amb domicili social a C/Portugal 29 6º 2ª Barcelona 08027 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46395, Folio 103, Secció 8, Full 518650, Inscripció 1. Si té qualsevol dubte en matèria de protecció de dades, pot contactar amb Full Digital S.L. a través de l’adreça de correu electrònic [email protected].

2. FINALITATS I BASES JURÍDIQUES DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web seran tractades per Full Digital S.L., que ostenta la condició de Responsable del tractament, per a les finalitats que s’indiquen a continuació. Així mateix, li indiquem per què motiu és lícit que tractem les seves dades i durant quant temps les conservarem:

Finalitat Base jurídica
Realitzar un seguiment de la seva navegació al Lloc Web mitjançant la instal·lació de galetes al seu navegador Consentiment (Article 6.1 (a) RGPD)
Atendre les consultes que pugui remetre Consentiment (Article 6.1 (a) RGPD)
Enviar-li comunicacions promocionals a través de correu electrònic sobre els nostres productes o serveis o sobre productes o serveis de tercers relatius Consentiment (Article 6.1 (a) RGPD)
Gestionar la contractació i prestar-li els serveis sol·licitats en els casos que els sol·liciti Necessari per a l’execució d’un contracte (Article 6.1 (b) RGPD)
Li recordem que Full Digital S.L. deixarà de tractar les seves dades personals per a aquelles finalitats que es basin únicament en el seu consentiment si decideix revocar-lo. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, reservant-se Full Digital S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que que procedeixin en Dret.

3. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals no seran cedides a altres persones o empreses per ser utilitzades per als seus propis fins. No obstant això, algunes entitats subcontractades per Full Digital S.L. podrien accedir a les dades personals i informació per ajudar a Full Digital S.L. en la gestió del lloc web, concretament per prestar serveis de suport tècnic del lloc web, serveis d’atenció als usuaris i gestió de la facturació. Full Digital S.L. s’assegura que totes aquestes entitats compleixin amb la normativa de protecció de dades, que també els resulta directament aplicable.

No obstant això, Full Digital S.L. revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les seves dades personals seran conservades mentre la relació contractual que el vincula amb Full Digital S.L. continuï vigent. En el moment en què finalitzi, Full Digital S.L. mantindrà les seves dades degudament bloquejades durant un termini de 6 anys, amb l’únic propòsit d’atendre les responsabilitats de qualsevol índole que puguin sorgir. Un cop prescriguin aquestes responsabilitats, les seves dades personals seran suprimides.

5. DRETS DELS USUARIS

Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exercir mitjançant comunicació escrita dirigida a Full Digital S.L. a través del correu electrònic [email protected] i acompanyada del seu DNI, els següents drets:

 • Dret d’accés: consultar quins dades personals sobre vostè tracta Full Digital S.L.
 • Dret de rectificació: modificar les dades personals que tracta Full Digital S.L. quan aquestes siguin inexactes
 • Dret de supressió: sol·licitar que Full Digital S.L. elimini les seves dades personals
 • Dret de limitació: sol·licitar que Full Digital S.L. limiti el tractament de les seves dades personals
 • Dret de portabilitat: sol·licitar que Full Digital S.L. li entregui en un format informàtic la informació que tracta sobre vostè
 • Dret a presentar una reclamació: en el cas que vostè consideri que Full Digital S.L. ha tractat les seves Dades Personals infringint la normativa, disposa del dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades


6. MESURES DE SEGURETAT

Full Digital S.L. tractarà les seves dades personals de manera absolutament confidencial. A més, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els fins del tractament; l’estat de la tècnica i els riscos existents.

POLÍTICA DE COOKIES