Sentències i SaveTheProof

Jurisprudencia SaveTheProof

Els certificats emesos per SaveTheProof recolzen amb validesa legal les evidències digitals en les sentències


SaveTheProof és una eina de certificació en línia del contingut de pàgines web i fitxers. Els certificats emesos per SaveTheProof estan signats mitjançant signatura digital avançada i segell de temps qualificat conforme a la normativa europea eIDAS. A més, els certificats s'acompanyen de metadades (informació tècnica) reforçant així el seu valor probatori en seu judicial.

En aquest apartat anirem recopilant algunes de les sentències en les quals s'han presentat evidències digitals recolzades amb certificats emesos per SaveTheProof.

PAÍS 

Espanya

TRIBUNAL 

Audiència Provincial de Barcelona

CAS

Delicte de prevaricació adminsitrativa. Delicte de malversació de cabals públics.

CERTIFICATS DE SAVETHEPROOF

Són 6 certificats de missatges publicats en Twitter.

AQUESTS ARTICLES ET PODEN INTERESSAR
Jurisprudencia acerca de las capturas de pantalla.

Jurisprudència sobre les captures de pantalla

Cómo aportar un certificado de SaveTheProof a un procedimiento judicial.

Com aportar un certificat de SaveTheProof a un procediment judicial?

Los pantallazos no son pruebas sólidas.

Els "pantallazos" no són proves sòlides